Home » สดับเสียงรัก (ธิโมส์, #10) by ดวงตะวัน
สดับเสียงรัก (ธิโมส์, #10) ดวงตะวัน

สดับเสียงรัก (ธิโมส์, #10)

ดวงตะวัน

Published
ISBN :
576 pages
Enter the sum

 About the Book 

ดอกเตอรวัตราลี นายกรัฐมนตรีหนุมโสดของธิโมส ซึงทำงานในทำเนียบครีราโมสมาครบสีปี และกำลังอยูในระหวางการตัดสินใจวาจะกาวออกจากเสนทางสายอำนาจ หรือทำงานการเมืองตอไปโดยลงสมัครรับเลือกตังเปนสมัยทีสอง จูๆ กตกเปนขาวอือฉาว เมือมี “ภาพแอบถาย”Moreดอกเตอร์วัตราลี นายกรัฐมนตรีหนุ่มโสดของธิโมส์ ซึ่งทำงานในทำเนียบครีราโมส์มาครบสี่ปี และกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะก้าวออกจากเส้นทางสายอำนาจ หรือทำงานการเมืองต่อไปโดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง จู่ๆ ก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาว เมื่อมี “ภาพแอบถ่าย” เขากับหญิงสาวนิรนามปรากฏไปทั่วทุกสื่อประเด็นทางเพศของผู้นำประเทศ เรื่องส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ และ ข่าวคาวของคนดัง กลายเป็นเรื่องถกเถียงไปทั่วแผ่นดินแสงดาว เช่นเดียวกับการไล่ล่าหาตัวหญิงสาวผู้นั้นอย่างชนิดแทบพลิกแผ่นดินเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าหล่อนคือใคร และมีความสัมพันธ์เช่นไรกับนายกรัฐมนตรีหนุ่มหล่อ รวมทั้งเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องราวกับมีใครสักคนวางแผนบงการอยู่เบื้องหลังวัตราลีจะแก้เกมนี้อย่างไร ? เพื่อที่จะกอบกู้หน้าตาและชื่อเสียงอันขาวสะอาดของเขาไว้ให้ได้สำหรับการลงชิงชัยตำแหน่งปันต์เป็นสมัยที่สอง ...ทว่า ยิ่งวันที่เขาถูกโจมตี ยิ่งวันที่เขาพยายามแก้เกม ชายหนุ่มก็ยิ่งสงสัยว่า แท้จริงแล้ว เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องส่วนตัวกันแน่ ?